กิจกรรมสัมมนา1วัน

กิจกรรมสัมมนา ภายในบริษัทเพื่อการละลายพฤติกรรม พร้อมการเล่นเกมต่างๆครับ

วิทยากรละลายพฤติกรรม

เป็นการหลอมรวมกันเพื่อความสามัคคี สร้างศักยภาพการทำงานเป็นทีม ด้วยเกมที่สนุกสนาน

แต่แฝงไว้ด้วย สาระ ปลูกจิตสำนึก เพื่อให้ทุกคน เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน