รับจัดสัมมนา1

บทความ
คุณค่านั้นเป้นความเชื่อที่มีความต่อเนื่อง และ เป็นสิ่งที่ทุกคนเห็นร่วมกันว่าอะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในการควบคุม จัดการธุรกิจตั้งแต่ วันต่อวัน ปีต่อปี และตลอดไป มันแผ่ซ่านลงไปในทุกองคาพยพขององค์กร และ อยู่ยืนยาวกว่าทุกคนในองค์กร

คุณค่าที่แท้จริง จะต้องอยู่ตลอดไปและดำรงอยู่ยาวนานกว่าคนที่ให้กำเนิดมันในครั้งแรก  คุณค่าเหล่านี้จะเป็นมรดกที่จะอยู่กับคุณไปตลอด มันจะให้ความสนับสนุนทางใจ และ เป็นเครื่องชี้นำที่เป็นรูปธรรมในเวลาที่คุณต้องการมากที่สุด
Read More

กลุ่มสัมพันธ์750ท่าน

วิทยากรกลุ่มสัมพันธ์ บ.ไทยนิปปอนด์ มหาชน จำนวน 750 ท่าน สร้างความสนุกสนาน พร้อม วอล์คแรลลี่ ปรับความสัมพันธ์ภายในองค์กร

Read More

สัมมนากาญจนบุรี

วิทยากรสัมมนา ละลายพฤติกรรม สร้างความสัมพันธ์ภายในองค์กรที่ดี และ ปรับความรู้สึกของคนในองค์กร สร้างความศรัทธาให้กับองค์กร มีการประสานงานที่ดี 

ตัวอย่างการทำ สร้างภาพในความคิด เพื่อการปรับเปลี่ยนแนวความคิดอย่างง่ายๆ ให้ทุกท่านได้ใช้มโนภาพในการปรับแนวคิดอย่างที่เห็นผลมากที่สุด 

ย้อนเวลากลับไปสู่การทำงานเริ่มต้น ด้วยภาพที่เห็นในความคิด ภายในเวลาเพียง 10 นาที จะทำให้ทุกท่านกลับไปทำงานได้อย่างมีความสุข
Read More