สอนการตลาดออนไลน์

สอนการตลาดออนไลน์ สอนการทำเว็บไซต์ จากพื้นฐานสู่การขายจริง ทำให้นักเรียนได้เห็นผลที่โดดเด่นหลังจากจบคอร์สเรียน:
เรียนแล้ว/ได้ทักษะอะไรกลับไปบ้าง
พื้นฐานการมีเว็บไซต์ อย่างง่ายๆ ตั้งแต่เริ่มต้น การซื้อโดเมน การซื้อโฮสติ้ง ทำเว็บด้วยตัวเองเป็น มีความมั่นใจในการมีเว็บเพื่อการซื้อขายออนไลน์ สามารถสร้างรายได้จากเว็บตัวเองได้จริง

Logo MMG

Read More