วิทยากร-อสม

ได้รับเชิญ จาก อบจ.สมุทรปราการ ในการทำสันทนาการ สร้างสุขภาพที่ดี ทั้งจากร่างกาย และ จิตใจ ทั้งหมด 4 รุ่น ณ กาญจนบุรี เป็นการรับจัดสัมมนาที่หลายท่านเป็นจิตอาสาในการเป็น อสม เพื่อเสียสละในการดูแลทุกคนในหมู่บ้าน ทุกๆท่านน่ารักมากๆครับ สนุกสนานกันแบบเต็มที่ 

Read More

ทีมoutting

รับจัดสัมมนา ทีม outting ให้กับ มหาวิทยาลับ IRPCT จำนวน 120 ท่าน เป็นกลุ่ม อาจารย์ และ พนักงาน สร้างกลุ่มสัมพันธ์ เสริมสร้างความสามัคคี ด้วย ทีมวิทยากรมืออาชีพ ณ สวนผึ้ง ปรับทัศนคติในการทำงานร่วมกัน ปลูกจิตสำนึก ให้กับพนักงานทุกท่าน