สัมมนาหาดเจ้าหลาว

รับจัดจัดกิจกรรมสัมมนา ให้กับ บริษัท แอสทิวส์ จำนวน 40 ท่าน เน้นในเรื่องของการประสานงาน ปลูกจิตสำนึกรักองค์กร พร้อมที่พักสัมมนา ริมทะเล ณ หาดเจ้าหลาว จันทบุรี ทุกท่านสนุกสนานกันมากครับ และจบการสัมมนาด้วยบรรยากาศซึ้ง อย่างประทับใจ มีความเข้าใจซึ่งกันและกัน การเปิดใจ เสริมสร้างความสามัคคี ปรับแนวคิดใหม่ในการทำงาน มีไฟที่จะกลับไปช่วยกันแก้ปัญหา พัฒนายอดขาย เป็นบริษัท ที่น่าจับตามองมากครับ

Read More