ชัยชนะความกลัว

บทความ
ถ้าคุณกลัว อกหัก  ตกงาน  ความล้มเหลว หรือความผิดหวังต่างๆ ก็มักจะลงมือทำโดยยึดความปลอดภัยเป็นอันดับแรก  ลงการกระทำทุกอย่างที่จะทำให้เกิดความเสี่ยงให้น้อยที่สุด    แต่ก็ต้องยอมรับว่า  เมื่อเราทำทุกอย่างด้วยความเสี่ยงต่ำสุด เน้นความปลอดภัยสูงสุด  ผลตอบแทนที่จะได้รับ ก็ไม่สูงมากนัก  เป็นไปตามกฎของการลงทุนที่ว่า ยิ่งความเสี่ยงสุง ผลตอบแทนก็จะยิ่งสูงตาม
Read More