กิจกรรมผู้สูงอายุ

เป็นกลุ่มทัวร์เล็กๆ พร้อมกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เล่นเกมด้วยความสนุกสนาน ตอนเย็นเป็นอาหารสี่ภาค และ ดินเนอร์ด้วย ขันโตก พร้อมการแสดงสุดอลังการ ณ 27 รีสอร์ท สุพรรณบุรี ครับ