สัมมนา-one-day-trip

สัมมนาละลายพฤติกรรม เสริมสร้างความสามัคคี เพื่อพัฒนาบุคลากร เพื่อก้าวสู่เป้าหมาย บ.RTS2003 จำกัด เป็นกิจกรรม ภายใน 1 วัน ณ เกษตร นวมินทร์ ทุกท่านให้ความร่วมมือ พร้อมสำหรับการทำกิจกรรม และ สามัคคีกันมากๆครับ การทำกิจกรรมเปิดใจ ทำให้เข้าใจกันทั้งองค์กร