สหเวช-มศว-องครักษ์

เชื่อมความสัมพันธ์ภายในองค์กร เพื่อพัฒนาศักยภาพสู่ อาเซี่ยน กลุ่ม อาจารย์ นักวิชาการ เจ้าหน้าที่ ทุกท่านให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมดีมากๆครับ สำเร็จตามเป้าหมายครับ

การจัดละลายพฤติกรรม หรือ การจัดทำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ จะมีเกมต่างๆมากมาย เพื่อดึงความสนใจ หรือ ความรู้สึกของแต่ละท่าน มาอยู่ ณ จุดศูนย์กลาง เพื่อความสนุกสนาน และเปิดใจ ซึ่งกันและกัน

  • เดอะแมสมีเดียกรุ๊ป ทำอะไรบ้าง

  • ? รับจัดสัมมนา ตามงบประมาณ ในราคาประหยัด
  • ?จัดทำทริปสัมมนา พร้อมหลักสูตรต่าง ๆ มากมายทุกรูปแบบ
  • สอนคอมพิวเตอร์ การตลาดออนไลน์ สอนทำ เวป wordpress อย่างง่ายๆ
  • จัดอบรม สัมมนา พัฒนาเด็กเยาวชน พัฒนาบุคลากร พัฒนาองค์กร พัฒนาทีมงาน
  • กิจกรรมสันทนาการ กิจกรรมละลายพฤติกรรม กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
  • กิจกรรม Walk Rally Team Building
  • จัดทริปสัมมนาท่องเที่ยว?ศึกษาดูงาน
  • ?จัดหาที่พักสัมมนา ริมทะเล ป่าเขา ด้วย รีสอร์ทสัมมนา มากกว่า 20 ที่ ทั่วประเทศ