อบรมคอลเซนเตอร์

สัมมนาอบรม พนักงาน callcenter จำนวน 80 ท่าน เพิ่มทักษะการทำงาน การควบคุมอารมณ์ ทักษะการพูด ทักษะการวิเคราะห์ลูกค้า เสริมสร้างการคิดแง่บวกและการใช้ NLP ทำให้มีการทำงานที่กระตือรือร้น มากขึ้น รักในงานที่ทำ สร้างพื้นฐานให้กับตัวเอง

Read More