สัมมนาเพื่อการเปลี่ยนแปลง

การลงมือทำเพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเอง ควรใช้ 3 วิธีนี้ เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับตนเอง
1.จงซ้อม ไม่ว่าคุณจะทำอะไร หากต้องการความเชื่อมั่น จงซ้อม ฝึกฝน และ เตรียมตัวให้ดี
2. จงเพิ่ม เพิ่มเวลาให้กับตัวเองในการทำใจให้สงบนิ่ง เกิดสมาธิ สร้างแรงขับเคลื่อนให้กับตนเอง เพื่อมความมั่นใจให้กับตัวเอง สูดหายใจเข้าปอดลึกๆ มองไปข้างหน้า แล้วบอกกับตัวเอง เราทำได้
3.จงกล้า กล้าในการที่จะเป็นตัวของตัวเอง ความมั่นใจต้องแสดงออกมาจากภายใน ส่วนลึกของตัวเอง จงกล้าที่จะเป็นตัวของตัวเองอย่างดีที่สุด