สัมมนากาญจนบุรี

จัดกิจกรรมสัมมนา กลุ่มสัมพันธ์ ของ อบต บ่อสุพรรณ ณ กาญจนบุรี เหนือเขื่อนศรีนครินทร์ครับ เครื่องเสียงพร้อมโปรเจคเตอร์ พร้อม สถานที่รองรับได้ เกือบ 80 ท่าน ราคากลางๆ ไม่แพงมาก ที่พักถือว่าดีมากทีเดียว

Read More