อบรมครู-อัสสัมชัญสมุทรฯ

โครงการ จัดสัมมนา พัฒนาบุคคลากร คณาจารย์ 240 ท่าน กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ โรงเรียน อัสสัมชัญ สมุทรปราการ
เป็นการจัดสัมมนา วอล์คแรลลี่ ?ที่สนุกสนานมากครับ คณาจารย์ทุกท่านตั้งใจ เพื่อไปสู่เป้าหมายที่เหมือนกัน และพร้อมเพียงกันทุกท่าน และ ด้วยความภาคภูมิใจ ในการเป็นวิทยากรพัฒนาศักยภาพ เพื่อการพัฒนาบุคคลากร

Read More